Jak unieważnić WIBOR?

Jak unieważnić WIBOR

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie znaczące dla osób mających kredyty. WIBOR, powszechnie stosowany wskaźnik do ustalania odsetek w kredytach, został tymczasowo usunięty z umowy kredytowej. To sprawiło, że klient będzie płacić niższe raty kredytu, oparte tylko na marży bankowej. Może to prowadzić do zmniejszenia rat dla wielu innych kredytobiorców.

Ponadto rośnie pogląd, że WIBOR jest wskaźnikiem nieprzejrzystym i o wątpliwej legalności, zaś same banki nie przekazują kredytobiorcom informacji na temat pełnego ryzyka związanego z tym wskaźnikiem, co może wprowadzać klientów w błąd.

Unieważnienie WIBOR a wysokość raty kredytów

Czy unieważnienie WIBOR jest możliwe? Tak, coraz więcej prawników stoi na stanowisku, że możliwe jest anulowanie umowy kredytowej z WIBOR. Jeśli wskaźnik zostanie usunięty z umowy, kredytobiorcy mają prawo do zwrotu środków już wpłaconych na raty kredytowe oparte na WIBOR. Rata zaś będzie niższa. Oprocentowanie kredytów zmniejszy się bowiem o około 7,5%. To znacząco obniży koszty opłat.

Aby sprawdzić swoją umowę, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.