Co warto wiedzieć na temat unieważnienia WIBOR

Co warto wiedzieć na temat unieważnienia WIBOR

WIBOR, to wskaźnik określający stawki procentowe, po których banki udzielają sobie kredytów międzybankowych w Polsce. Wskaźnik ten jest szeroko wykorzystywany w Polsce, w tym do określenia wysokości rat w kredytach hipotecznych. Jednakże pojawiają się wątpliwości dotyczące wiarygodności WIBOR, które zostały podkreślone przez wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 2022 roku. Wyrok ten spowodował tymczasowe wykreślenie WIBOR z umowy kredytowej, co zaowocowało niższymi ratami dla klienta.

Unieważnienie WIBOR szansą na niższe raty kredytu?

Możliwe jest unieważnienie WIBOR z różnych powodów. Wskazuje się na potencjalne problemy, takie jak jak możliwość manipulacji stawkami przez banki w celu osiągnięcia korzyści finansowych czy też niewłaściwe lub nieprzejrzyste funkcjonowanie samego indeksu. Istnieją również wątpliwości dotyczące dokładnego sposobu wyliczania stawek procentowych oraz odnośnie przejrzystości sposobu, w jaki banki informowały potencjalnych kredytobiorców o ryzyku zmian wskaźnika na przestrzeni lat.

W przypadku unieważnienia WIBOR musiałby zostać wprowadzony nowy wskaźnik lub system określania stawek procentowych, a umowy kredytowe wykorzystujące WIBOR musiałyby zostać zmienione. To oznaczałoby niższe raty dla wielu osób.